Ցուցադրել ըստ կատեգորիաների`

Ամիս/Տարի

-Ամիս-

-Ամիս-

ՀՆՎ

ՓՏՎ

ՄՐՏ

ԱՊՐ

ՄՅՍ

ՀՆՍ

ՀԼՍ

ՕԳՍ

ՍԵՊ

ՀՈԿ

ՆՈՅ

ԴԵԿ

-տարի-

-տարի-

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ցուցադրել

Տեղեկացում

Ամսաթիվ: 02.03.2007

Կատեգորիա: Բորսա

2007 թվականի փետրվար ամսին շրջանառության մեջ են եղել ՀՖԲ-ում 2006 թ. դեկտեմբերի 13-ին ցուցակված` “Կասկադ-Կրեդիտ” ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված` 365 օր մարման ժամկետով, 50,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմսերը (Armex: KSKRB1) և 2007թ.փետրվարի 13-ին ցուցակված`”Շեն-Կոնցեռն” ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված` 365 օր մարման ժամկետով, 10,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով զեղչակտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսերը (SHNCB1):

Կարդալ ավելին

2007թ. հունվար ամսվա առևտրի տվյալները

Ամսաթիվ: 01.02.2007

Կատեգորիա: Բորսա

2007թ.-ի հունվար ամսվա ընթացքում կնքված գործարքների առավելագույն ծավալը գրանցվել է “Երֆրեզ” ԲԲԸ (Armex: EFRZ) բաժնետոմսերով, որոնց տեսակարար կշիռը կազմում է գործարքների ընդհանուր ծավալի 90.68%-ը:

Կարդալ ավելին

Տեղեկացում

Ամսաթիվ: 08.01.2007

Կատեգորիա: Բորսա

2006թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՖԲ-ում ցուցակված են եղել 35 ընկերությունների 37 դասի արժեթղթեր, որոնցից 8-ը` ցուցակման միջին B հարթակում, 2-ը` ստորին երկրորգ կարգի C2 հարթակում, 27-ը` բաժնետոմսեր, բացառությամբ ստորին C1 հարթակում ցուցակված “Զարգացման հայկական բանկ” ԲԲԸ արտոնյալ բաժնետոմսերի (Armex: ZHBKP4) և B հարթակում` “Կասկադ-Կրեդիտ” ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ պարտատոմսերի (Armex: KSKRB1):

Կարդալ ավելին

2006թ.-ի առևտրի տվյալները

Ամսաթիվ: 08.01.2007

Կատեգորիա: Բորսա

2006 թվականին գործարքներ են կնքվել ՀՖԲ-ում ցուցակված 56 ընկերության արժեթղթերով, մինչդեռ նախորդ տարվա ընթացքում` 81-ի :

Կարդալ ավելին

2006թ. նոյեմբեր ամսվա առևտրի տվյալները

Ամսաթիվ: 01.12.2006

Կատեգորիա: Բորսա

2006թ.-ի նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կնքված գործարքների առավելագույն ծավալը գրանցվել է Հայագրոբանկ ԲԲԸ (Armex: HAGB) բաժնետոմսերով, որոնց տեսակարար կշիռը կազմում է գործարքների ընդհանուր ծավալի 79.01%-ը:

Կարդալ ավելին
Թարմացված է առ` 15.03.2017