<<Արմսվիսբանկ>> ՓԲԸ-ն դադարեցնում է <<Արցախ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի շուկա ստեղծողի կարգավիճակը

Ամսաթիվ: 11.12.2020

Կատեգորիա: Բորսա

2020Ã-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 11-Çó ѳٳӳÛÝ Î´ ϳÝáÝáϳñ· 4/17-Ç, Çñ ¹ÇÙáõÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¹³¹³ñ»óí»Éáõ ¿ §²ðØêìÆê´²ÜΦ ö´À-ÇÝ ßÝáñÑí³Í §²ðò²Ê оΦ ´´À-Ç ÏáÕÙÇó ÃáÕ³ñÏí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ (ѳå³íáõÙ` AHEK) Þáõϳ ëï»ÕÍáÕÇ Ï³ñ·³íÇ׳ÏÁ:

Կարդալ ավելին

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ ԿՏԵՂԱԲԱՇԽՎԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՐԹԱԿՈՒՄ

Ամսաթիվ: 24.09.2020

Կատեգորիա: Բորսա

Սեպտեմբերի 28-ին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ի անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը կթույլատրվեն տեղաբաշխման բորսայի տեղաբաշխման հարթակում:

Կարդալ ավելին

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ին շնորհվել է «ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի շուկա ստեղծողի կարգավիճակ

Ամսաթիվ: 26.08.2020

Կատեգորիա: Բորսա

Օգոստոսի 26-ին Հայաստանի ֆոնդային բորսան «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ին շնորհել է «ԱՅԴԻ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի թողարկած պարտատոմսերի (ANLBBA) շուկա ստեղծողի կարգավիճակ։

Կարդալ ավելին

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ին շնորհվել է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի շուկա ստեղծողի կարգավիճակ

Ամսաթիվ: 16.07.2020

Կատեգորիա: Բորսա

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ին Հայաստանի ֆոնդային բորսան հուլիսի 15-ին շնորհել է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի թողարկված պարտատոմսերի (AMRBBM) շուկա ստեղծողի կարգավիճակ։

Կարդալ ավելին

«ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ» -Ի ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ ԿՏԵՂԱԲԱՇԽՎԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅՈՒՄ

Ամսաթիվ: 08.07.2020

Կատեգորիա: Բորսա

2020 թվականի հուլիսի 9-ին «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ -ի անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը կթույլատրվեն տեղաբաշխման բորսայի տեղաբաշխման հարթակում:

Կարդալ ավելին
Թարմացված է առ` 11.12.2020