Կատեգորիա: Բորսա

2016թ.-ի նոյեմբերի 21-ին «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ-ին շնորհվել է «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 13-րդ թողարկման անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի (ARBKB2D) շուկա ստեղծողի կարգավիճակ:

21.11.2016

Շուկա ստեղծողի կարգավիճակի շնորհման արդյունքում «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ-ն կապահովի պարտատոմսերի անընդհատ երկկողմանի գնանշումներ՝ երաշխավորելով երկրորդային շուկայում դրանց իրացվելիությունը:

Թարմացված է առ` 17.02.2017