Կատեգորիա: Դեպոզիտարիա

Իրականացվել է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի լրացուցիչ գրանցում

18.03.2022

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 18.03.2022թ. իրականացվել է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02502212, հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 2) 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով 80.000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMAMRBBM9ER6) լրացուցիչ գրանցում:

Թարմացված է առ` 07.04.2022