Կատեգորիա: Ցուցակում

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

14.10.2021

Ըստ «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ի Գլխավոր տնօրենի որոշման՝ հոկտեմբերի 18-ին «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Bbond հարթակում։

Բորսայական հապավում

ASHBBH

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMASHBB2HER7

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

18/10/2021

Թողարկված ծավալ

3,5 մլրդ ՀՀ դրամ

Անվանական արժեք

100,000 ՀՀ դրամ

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

10%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Շրջանառության ժամկետ

30 ամիս

Մարման ամսաթիվ

19/10/2023

Գլխավոր տնօրենի որոշում

ՑՊ-035-10/21

Գլխավոր տնօրենի որոշման ամսաթիվ

13/10/2021

Ցուցակումների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար այցելե՛ք ֆինանսական գործիքներ բաժինը։

Թարմացված է առ` 14.10.2021