Կատեգորիա: Ցուցակում

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

11.10.2021

Ըստ «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ի Գլխավոր տնօրենի որոշման՝ հոկտեմբերի 13-ին «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ -ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Bbond հարթակում։

Բորսայական հապավում

AMRBBM6

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMAMRBBM6ER2

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

13/10/2021

Թողարկված ծավալ

7 մլն ԱՄՆ դոլար

Անվանական արժեք

100 ԱՄՆ դոլար

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

4%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Շրջանառության ժամկետ

27 ամիս

Մարման ամսաթիվ

08/12/2023

Գլխավոր տնօրենի որոշում

ՑՊ-034-10/21

Գլխավոր տնօրենի որոշման ամսաթիվ

08․11․2021

Ցուցակումների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար այցելե՛ք ֆինանսական գործիքներ բաժինը։

Թարմացված է առ` 12.10.2021