Կատեգորիա: Ցուցակում

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

30.09.2021

Ըստ «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ի Գլխավոր տնօրենի որոշման՝ Հոկտեմբերի 4-ին «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Abond հարթակում։

Բորսայական հապավում

ANLBBD

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMANLBB2DER5

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

04/10/2021

Թողարկված ծավալ

5մլն ԱՄն դոլար

Անվանական արժեք

100 ԱՄՆ դոլար

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

4%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Շրջանառության ժամկետ

27 ամիս

Մարման ամսաթիվ

20/11/2023

Գլխավոր տնօրենի որոշում

ՑՊ-033-09/21

Գլխավոր տնօրենի որոշման ամսաթիվ

29․09․21

Ցուցակումների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար այցելե՛ք ֆինանսական գործիքներ բաժինը։

Թարմացված է առ` 30.09.2021