Կատեգորիա: Ցուցակում

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայում

24.09.2021

Ըստ «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ի Գլխավոր տնօրենի որոշման՝ սեպտեմբերի 27-ին «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Bbond հարթակում։

Բորսայական հապավում

ASHBBG

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMASHBB2GER9

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

27/09/2021

Թողարկված ծավալ

10 մլն ԱՄՆ դոլար

Անվանական արժեք

100 ԱՄՆ դոլար

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

5%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Շրջանառության ժամկետ

30 ամիս

Մարման ամսաթիվ

06/10/2023

Գլխավոր տնօրենի որոշում

ՑՊ-032-09/21

Գլխավոր տնօրենի որոշման ամսաթիվ

23․09․2021

Ցուցակումների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար այցելե՛ք ֆինանսական գործիքներ բաժինը։

Թարմացված է առ` 24.09.2021