Կատեգորիա: Բորսա

«ԱՍԿԵ Գրուպ» ԲԲԸ-ի պարտատոմսերը կտեղաբաշխվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի տեղաբաշխման հարթակում

09.06.2021

2021 թվականի հունիսի 11-ին «ԱՍԿԵ Գրուպ» ԲԲԸ-ի անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը կթույլատրվեն տեղաբաշխման բորսայի տեղաբաշխման հարթակում:

Դրամային թողարկում

Բորսայական հապավում

ASGRB1

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMASGRB21ER9

Թողարկման ծավալ

15 մլրդ դրամ

Բորսայում տեղաբաշխման ենթակա ծավալը

15 մլրդ դրամ

Անվանական արժեք

10,000 դրամ

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

12 %

Թողարկման ամսաթիվ

11/06/2021

Մարման ամսաթիվ

11/06/2031

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Տեղաբաշխող

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ

 

Դոլարային թողարկում

Բորսայական հապավում

ASGRB2

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMASGRB22ER7

Թողարկման ծավալ

15 մլն ԱՄՆ դոլար

Բորսայում տեղաբաշխման ենթակա ծավալը

15 մլն ԱՄՆ դոլար

Անվանական արժեք

100 ԱՄՆ դոլար

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

7%

Թողարկման ամսաթիվ

11/06/2021

Մարման ամսաթիվ

11/06/2031

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Տեղաբաշխող

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ

 

Թարմացված է առ` 09.06.2021