Կատեգորիա: Դեպոզիտարիա

ՀՀ ԿԲ-ի կողմից գրանցվել են "Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա" ԲԲԸ-ի "Սակագների մասին կանոնների" լրացումները

05.02.2009

ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվել են "Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա" ԲԲԸ-ի "Սակագների մասին կանոնների" Գլուխ 3-ի կետ 10-ի լրացումները:

Թարմացված է առ` 29.03.2017