Կատեգորիա: Ցուցակում

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ -Ի ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ ԿՑՈՒՑԱԿՎԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅՈՒՄ

02.09.2020

Սեպտեմբերի 4-ին ««ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարթակում։

 Բորսայական հապավում

 AMRBBP

 Տարբերակիչ ծածկագիր

 AMAMRBB2PER4

 Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

 04/09/2020

 Ցուցակ

 Bbond

 Թողարկված ծավալ

 5 մլն դոլար

 Անվանական արժեք

 100 ԱՄՆ դոլար

 Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

 4.5%

 Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

 եռամսյակային

 Մարման ժամկետ

 27 ամիս

 Մարման ամսաթիվ

 13/10/2022

Ցուցակումների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար այցելե՛ք ֆինանսական գործիքներ բաժինը։

Թարմացված է առ` 02.09.2020