Կատեգորիա: Բորսա

«ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ» -Ի ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ ԿՏԵՂԱԲԱՇԽՎԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅՈՒՄ

08.07.2020

2020 թվականի հուլիսի 9-ին «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ -ի անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը կթույլատրվեն տեղաբաշխման բորսայի տեղաբաշխման հարթակում:

Բորսայական հապավում

AMFSCRB23ER3

Տարբերակիչ ծածկագիր

FSCRB3

Թողարկման ծավալ

400,000,000 ՀՀ դրամ

Բորսայում տեղաբաշխման ենթակա ծավալը

360,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական արժեք

10,000 ՀՀ դրամ 

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

10%

Թողարկման ամսաթիվ

09/07/2020թ.

Մարման ամսաթիվ

09/07/2023թ․

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Տեղաբաշխող

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

 Տրանշ 2

Բորսայական հապավում

AMFSCRB24ER1 

Տարբերակիչ ծածկագիր

FSCRB4

Թողարկման ծավալ

4,000,000 ԱՄՆ դոլար

Բորսայում տեղաբաշխման ենթակա ծավալը

3,600,000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական արժեք

100 ԱՄՆ դոլար 

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

6.5%

Թողարկման ամսաթիվ

09/07/2020թ.

Մարման ամսաթիվ

09/07/2023թ․

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Տեղաբաշխող

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

 

Թարմացված է առ` 09.07.2020