Կատեգորիա: Ցուցակում

ԱյԴի ԲԱՆԿԻ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ ԿՑՈՒՑԱԿՎԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅՈՒՄ

11.02.2020

Փետրվարի 13-ին «ԱյԴի բանկ» ՓԲԸ-ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարթակում։

Բորսայական հապավում

ANLBB8

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMANLBB28ER9

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

13/02/2020

Ցուցակ

Abond

Թողարկված ծավալ

5 միլիոն ԱՄՆ դոլար

Անվանական արժեք

100 ԱՄՆ դոլար

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

5.0%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Մարման ժամկետ

27 ամիս

Մարման ամսաթիվ

07/02/2022

Ցուցակումների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար այցելե՛ք ֆինանսական գործիքներ բաժինը։

Թարմացված է առ` 11.02.2020