Կատեգորիա: Ցուցակում

ԻՆԵԿՈԲԱՆԿԻ ԴՐԱՄԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ ԿՑՈՒՑԱԿՎԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅՈՒՄ

28.10.2019

Հոկտեմբերի 30-ին «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ի արժեկտրոնային պարտատոմսերը կցուցակվեն Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարթակում

Բորսայական հապավում

INECB6

Տարբերակիչ ծածկագիր

AMINECB26ER9

Ցուցակման/Առևտրին թույլատրման ամսաթիվ

30.10.2019

Ցուցակ

Abond

Թողարկված ծավալ

1.5 միլիարդ դրամ

Անվանական արժեք

10,000 ՀՀ դրամ

Արժեկտրոնի եկամտաբերություն

9․75%

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականություն

կիսամյակային

Մարման ժամկետ

36 ամիս

Մարման ամսաթիվ

23.09.2022

Ցուցակումների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար այցելե՛ք ֆինանսական գործիքներ բաժինը։

Թարմացված է առ` 28.10.2019