Կատեգորիա: Բորսա

Տեղեկացում

13.12.2005

Կայքի “Տեղեկատվություն” բաժնում տեղադրվել է 2005թ.-ի նոյեմբեր ամսվա տեղեկագիրը (հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով): 

Նոյեմբերի 15-ից ՀՖԲ-ի հարթակում արտարժույթով բորսայական առեւտրի իրականացման հետ կապված այսուհետ ՀՖԲ ամսական տեղեկագրերը պարունակելու են տեղեկատվություն ինչպես կորպորատիվ արժեթղթերով, այնպես էլ արտարժույթով իրականացված բորսայական առեւտրի արդյունքների վերաբերյալ:

Թարմացված է առ` 11.08.2016