Կատեգորիա: Բորսա

Ուժի մեջ են մտնում ՀՖԲ “Արժեթղթերի ցուցակման եւ ապացուցակման կանոնների” փոփոխությունները

12.12.2005

2006 թվականի հունվարից ուժի մեջ են մտնում ՀՖԲ “Արժեթղթերի ցուցակման եւ ապացուցակման կանոնների” փոփոխությունները, որոնց համաձայն բացի բաժնային արժեթղթերի համար նախատեսված ցուցակման A, B, C1 եւ C2 մակարդակների, բացվել են Abond եւ Bbond ցուցակման հարթակները կորպորատիվ պարտատոմսերի համար:

Երկու հարթակների գծով սահմանված են թողարկողի ընդհանուր կապիտալին եւ ֆինանսական այլ ցուցանիշներին, ինչպես նաեւ թողարկման ծավալին վերաբերող չափանիշներ: Կանոնների ամբողջական տեքստը տեղադրված է կայքի Կարգավորում -> Կանոններ բաժնում:

Թարմացված է առ` 11.08.2016