AMX-ը փնտրում է «Հաճախորդների հետ հարաբերությունների պահպանման մասնագետ- պահառության և ռեեստրավարման գծով»` Կենսաթոշակային ծառայությունների վարչության թիմին միանալու համար:

Հիմնական պարտականություններ

 • Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների սպասարկում. այդ թվում. Հեռախոսային զանգերի, էլեկտրոնային կամ թղթային հարցումների միջոցով մասնակիցների սպասարկում,
 • Բողոքների, մասնավորապես Հաշվի օպերատորների սպասարկման որակի վերաբերյալ, ուսումնասիրություն, հետագա միջոցառումների իրականացում,
 • Իմ Հաշիվ հավելվածի սպասարկման շրջանակներում տեղեկատվության տրամադրում հեռախոսազանգի կամ էլեկտրոնային հաղորդագրությունների միջոցով,
 • Համակարգերից օգտվելու աջակցության ցուցաբերում,
 • ԱՄՊԻՍ Համակարգում համապատասխան օգտատերերի գրանցում և համապատասխան իրավասությունների տրամադրում, գրանցված տվյալներում և իրավասություններում ընթացիկ փոփոխությունների իրականացում,
 • ԱՄՊԻՍ համակարգի, ինչպես նաև Վարչության կողմից կիրառվող այլ ծրագրային լուծումների ընթացիկ գործունեության սպասարկմանն աջակցում,
 • Հաշվի օպերատորների աշխատակիցների համար սեմինարների կազմակերպում և տեղեկատվական նյութերի կազմում և հաշվի օպերատորների գործողությունների ընթացիկ սպասարկում,
 • Ատեստավորման ծրագրային համակարգում օգտագործողների գրանցում ու ատեստավորման իրականացում և ատեստավորման արդյունքների ամփոփում,
 • Հաշվի օպերատրների գործունեության ընթացիկ սպասարկում (համակարգ մուտք գործելու, համակարգում գործողությունների իրականացնելու և դիմումների լրացման հետ կապված աջակցում),
 • Ռեետրավարման ծրագրային համակարգի (ԱՄՊԻՍ) օգտագործողների (հաշվի օպերատոր, Ֆոնդի կառավարիչ, Իմ Հաշիվ հավելվածի օգտատեր և այլն) ձեռնարկների կազմում, ատեստավորման նյութերի և այլ տեղեկատվական նյութերի մշակմանը և կազմմանը մասնակցություն, ինչպես նաև պարբերաբար փոփոխությունների կատարմանն օժանդակում,
 • Հաշվի օպերատորների գործողությունների ամենօրյա ուսումնասիրություն և հսկիչ գնումների իրականացմանն աջակցություն,
 • Մասնակիցների կողմից ստորագրված դիմումների և կնքմանը հիմք հանդիսացած արխիվացված փաստաթղթերի թվայնացված ֆայլերի ստացում և համապատասխան համեմատությունների և վերլուծությունների իրականացմանն աջակցություն,
 • Ռեեստրավարման ծառայությունների շրջանակներում նոտարների, կենսաթոշակային համակարգում ընդգրկված կառույցների կողմից ներկայացված հարցումների պատասխանի կազմում,
 • Պահառության ծառայության շրջանակներում Ֆոնդի կառավարչիներից ստացված հանձնարարականների և դրանց կից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրմանն ու հանձնարարականների կատարմանն աջակցում,
 • Պահառության շրջանակներում ֆոնդի ակտիվների վերաբերյալ օրական հաշվետվությունների կազմման ու տրամադրմանն օժանդակում,
 • Հաշվետվությունների (տեղեկանքների) կազմում և տրամադրում Հաշվի օպերատորներին և այլ իրավասու անձանց:

 

Պահանջվող հմտություններ և որակավորում

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների կամ տնտեսագիտության ոլորտում,
 • Նվազագույնը մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական ոլորտում,
 • Կենսաթոշակային համակարգի և ֆոնդի կառավարիչների գործունեության մասին բազային գիտելիքներ,
 • Հաշվետվությունների կազման փորձառություն,
 • Հաշվապահական հաշվառման հիմունքների իմացություն,
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • AMPIS ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Սթրեսային իրավիճակում արագ կողմնորոշվելու և սեղմ ժամկետներում խնդիրներին լուծում տալու ունակություն,
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 • Միջանձնային արդյունավետ հարաբերություններ կառուցելու ունակություն,
 • Կազմակերպության առաքելությանը, տեսլականին և արժեքներին արագ ինտեգրվելու ունակություն, դրանց պահպանմանը և հետագա զարգացմանը մասնակցելու պատրաստակամություն,
 • Համակարգչային գրագիտություն. MS Office փաթեթի ծրագրերի իմացություն,
 • Գրավոր և բանավոր հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն։

 

Մեր արտոնություններն են՝

 • Բժշկական ապահովագրություն,
 • Սպորտի փոխհատուցում,
 • Վճարովի ազատ օրեր,
 • Մասնագիտական զարգացման և դասընթացներին մասնակցության հնարավորություններ,
 • Պրոֆեսիոնալ մթնոլորտ,
 • Տարբեր ընկերություններից հատուկ զեղչեր ընկերության աշխատակիցների համար։

Դիմելու կարգը. Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը (CV) հետևյալ էլ. Հասցեին` careers@amx.am նամակի վերնագրի հատվածում նշելով «Հաճախորդների հետ հարաբերությունների պահպանման մասնագետ-պահառության և ռեեստրավարման գծով»:

Թարմացված է առ` 29.12.2021