Շուկայի վերահսկող ծառայության մասնագետ

AMX-ը փնտրում է Շուկայի վերահսկող ծառայության մասնագետի, ով կմիանա Արժեթղթերի շուկայի վերահսկողության թիմին և պատասխանատու կլինի արժեթղթերի շուկայի շարունակական մոնիտորինգի համար, կապահովի օպերատորի համապատասխանությունը օրենքների և կանոնակարգերի պահանջներին, կարգապահական վարույթ հարուցելու և խախտումների դեպքում կանխարգելիչ կամ այլ միջոցներ կկիրառի:

Պարտականություններ

 • Շուկայի ընթացիկ վերահսկողության իրականացում,
 • Շուկայի մասնակիցների և հաշվետու թողարկողների ընթացիկ վերահսկողություն՝ ըստ Օպերատորի կողմից կազմակերպված շուկաների համար օրենքով, ընթացակարգերով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջների, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ մասնակցություն ստուգումներին, կասկածելի կամ խախտման դեպքերի ուսումնասիրում,
 • Բացահայտված կասկածելի տեղեկատվության, կասկածելի գործարքների կամ հայտերի, ինչպես նաև խախտման հանգամանքների վերաբերյալ վերահսկվող անձանց ներկայացուցիչներից բացատրությունների, տեղեկությունների և/կամ փաստաթղթերի պահանջի վերաբերյալ առաջարկության ներկայացում,
 • Խախտման կամ խախտման կասկածի դեպքում վերահսկվող անձանց նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու, վարույթի հարուցումից ձեռնպահ մնալու, կանխարգելիչ կամ այլ միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկության ներկայացում,
 • Շուկայի վերահսկողության կապակցությամբ խորհրդատվության և/կամ ցուցումների տրամադրում վերահսկվող անձանց ներկայացուցիչներին կամ այլ շահագրգիռ անձանց,
 • Շուկայի վերահսկողության մեխանիզմների կատարելագործման հնարավորությունների ուսումնասիրություն, անհրաժեշտության դեպքում՝ համապատասխան առաջարկի (փաստաթղթի) նախապատրաստում և ներկայացում Շուկայի վերահսկող ծառայության ղեկավարին,
 • Շուկայի վերահսկող ծառայության գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունների նախապատրաստում և ներկայացում Շուկայի վերահսկող ծառայության ղեկավարին:

Պահանջվող հմտություններ և որակավորում

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների կամ իրավաբանության ոլորտներում,
 • Արժեթղթերի և արժեթղթերի շուկայի մասին գիտելիքներ,
 • Նվազագույնը 3 տարվա նմանատիպ աշխատանքային փորձ ֆինանսների կամ իրավաբանության ոլորտում,
 • Օպերատորի վերահսկող ծառայության մասնագիտական որակավորման առկայություն կամ հաստիքը զբաղեցնելուց առավելագույնը երեք ամսվա ընթացքում որակավորման ստացում,
 • Թիմային աշխատանքի և ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ,
 • Արագ կողմնորոշվելու և խնդիրներին լուծում տալու ունակություն,
 • Անգլերեն, ռուսերեն և հայարեն լեզուների լավ իմացություն։

Մեր արտոնություններն են՝

 • Բժշկական ապահովագրություն,
 • Սպորտի փոխհատուցում,
 • Վճարովի ազատ օրեր,
 • Մասնագիտական զարգացման և դասընթացներին մասնակցության հնարավորություններ,
 • Պրոֆեսիոնալ մթնոլորտ,
 • Տարբեր ընկերություններից հատուկ զեղչեր ընկերության աշխատակիցների համար։

Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը (CV) հետևյալ էլ. Հասցեին՝ careers@amx.am՝ նամակի վերնագրի հատվածում նշելով «Շուկայի վերահսկող ծառայության մասնագետ»:

Թարմացված է առ` 29.12.2021