AMX-ը փնտրում է Ցանցային համակարգի ադմինիստրատոր, ով պատասխանատու կլինի Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և շահագործման համար, կապահովի ցանցային և միջցանցային անվտանգությունը։

Հիմնական պարտականություններ

 • Սերվերների և աշխատակայանների վրա տեղադրում է ծրագրային ապահովումը ու ապահովում է վերջինիս անխափան աշխատունքը,
 • Իրականացնում է տվյալների արխիվացում, պահուստային կրկնօրինակում և անհրաժեշտության դեպքում տվյալների վերականգնում պահուստային կրկնօրինակից,
 • Իրականացնում է միջոցառումներ ուղղված ցանցային և միջցանցային անվտանգության ապահովմանը,
 • Վերահսկում է ցանցային ռեսուրսների օգտագործումը,
 • Գրանցում է օգտատերերին, նշանակում է նույնականացուցիչներ և գաղտնաբառեր, կառավարում է օգտատերերի իրավասությունները ցանցային և տեղեկատվական համակարգերում,
 • Իրականացնում է օգտատերերի ուսուցում համակարգչային տեխնիկայի և ծրագրային ապահովման շահագործման հարցերով,
 • Իրականացնում է ցանցի մշտադիտարկում, ներկայացնում է առաջարկություններ ցանցային ենթակառուցվածքի բարելավման և զարգացման վերաբերյալ,
 • Հայտնաբերում է օգտատերերի և ծրագրային ապահովման սխալները և միջոցներ է ձեռնարկում նրանց վերացման ուղությամբ,
 • Մասնակցում է վերականգնման աշխատանքներին տեղեկատվական համակարգերի խափանումների ժամանակ,
 • Վարում է տեղեկատվական համակարգերի գրանցամատյանները։

Պահանջվող հմտություններ

 • Բարձրագույն ճարտարագիտական, մաթեմատիկական, ՏՏ կամ տեխնիկական կրթություն,
 • Տեղեկատվական համակարգերի հետ աշխատանքի, ինչպես նաև ցանցերի կառավարման և շահագործման առնվազն երեք տարվա փորձ,
 • Տեղեկատվական համակարգերի նախագծման և ցանցային սարքավարումների կառավարման փորձ,
 • Գիտելիքներ տեղեկատվության պաշտպանության համակարգերն ու տեղեկատվության չարտոնված հասանելիության կանխարգելման վերաբերյալ,
 • Սկրիպտային ծրագրավորման լեզուների իմացություն,
 • Վիրտուալիզացված համակարգերի կառուցման և կառավարման փորձ,
 • Windows և *nix-համակարգերի ադմինիստրավորման փորձ,
 • Գիտելիքներ տեղեկատվական համակարգերի մշտադիտարկման և գրանցամատյանների վարման վերաբերյալ,
 • Հեռակառավարման համակարգերի և անվտանգ հեռահար միացման համակարգերի կառուցման եղանակների իմացություն,
 • Գիտելիքներ համակարգիչների և սերվերային համակարգերի շահագործման բնութագրերի, ապարատային կառուցվածքի վերաբերյալ,
 • Ծրագրային և ապարատային նույնականացման եղանակների իմացություն,
 • Անգլերեն լեզվի տեխնիկական իմացություն։
 • Պատասխանատվություն,
 • Թիմային աշխատանքի ունակություն,
 • Նախաձեռնողականություն։

 

Մեր արտոնություններն են՝

 • Բժշկական ապահովագրություն,
 • Սպորտի փոխհատուցում,
 • Վճարովի ազատ օրեր,
 • Մասնագիտական զարգացման և դասընթացներին մասնակցության հնարավորություններ,
 • Պրոֆեսիոնալ մթնոլորտ,
 • Տարբեր ընկերություններից հատուկ զեղչեր ընկերության աշխատակիցների համար։

Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը (CV) հետևյալ էլ. Հասցեին` careers@amx.am նամակի վերնագրի հատվածում նշելով <<Ցանցային համակարգի ադմինիստրատոր >>:

Թարմացված է առ` 29.12.2021