Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան իր գործընկերներին առաջարկում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական ցանկ՝ կիրառելով առաջատար ծրագրային լուծումներ:

Մենք մատուցում ենք քլիրինգի ու վերջնահաշվարկի, ակտիվների սպասարկման ու ռեեստրավարման ծառայություններ՝ թույլ տալով հայաստանյան ու միջազգային գործընկերներին ավելի արդյունավետ իրականացնել իրենց ընթացիկ աշխատանքները։ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան նաև Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի  պահառուն և մասնակիցների ռեեստրավարն է:

Համագործակցելով մասնագիտացված միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ մենք տրամադրում ենք բարձրակարգ միջսահմանային վերջնահաշվարկի ու պահառության ծառայություններ՝ կապելով հայաստանյան և միջազգային կապիտալի շուկաները:

 


Ներբեռնել արժեթղթերի հաշվի բացման ուղեցույցը

Ներբեռնել դեպոզիտար համակարգին անդամակցության ուղեցույցը

նորություններ Բաժանորդագրվել -

21.11.2022

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի լրացուցիչ գրանցում

ավելին
18.11.2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից բանկային ռիսկերի համապարփակ, էլեկտրոնային և համակարգչային հանցագործության, տնօրենների և ղեկավարների պատասխանատվության և մասնագիտական պատասխանատվության ապահովագրության մատուցման նպատակով մատակարար կազմակերպության ընտրության մրցույթ կազմակերպելու մասին

ավելին
11.11.2022

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի լրացուցիչ գրանցում

ավելին
Թարմացված է առ` 29.04.2020