Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան իր գործընկերներին առաջարկում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական ցանկ՝ կիրառելով առաջատար ծրագրային լուծումներ:

Մենք մատուցում ենք քլիրինգի ու վերջնահաշվարկի, ակտիվների սպասարկման ու ռեեստրավարման ծառայություններ՝ թույլ տալով հայաստանյան ու միջազգային գործընկերներին ավելի արդյունավետ իրականացնել իրենց ընթացիկ աշխատանքները։ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան նաև Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի  պահառուն և մասնակիցների ռեեստրավարն է:

Համագործակցելով մասնագիտացված միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ մենք տրամադրում ենք բարձրակարգ միջսահմանային վերջնահաշվարկի ու պահառության ծառայություններ՝ կապելով հայաստանյան և միջազգային կապիտալի շուկաները:

 


Ներբեռնել արժեթղթերի հաշվի բացման ուղեցույցը

Ներբեռնել դեպոզիտար համակարգին անդամակցության ուղեցույցը

նորություններ Բաժանորդագրվել -

04.04.2022

Իրականացվել է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի լրացուցիչ գրանցում

ավելին
18.03.2022

Իրականացվել է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի լրացուցիչ գրանցում

ավելին
04.03.2022

Սերվերային տվյալների պահպանման և մշակման համակարգեր մատակարարող կազմակերպություն ընտրելու մրցույթ

ավելին
Թարմացված է առ` 29.04.2020