Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան իր գործընկերներին առաջարկում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական ցանկ՝ կիրառելով առաջատար ծրագրային լուծումներ:

Մենք մատուցում ենք քլիրինգի ու վերջնահաշվարկի, ակտիվների սպասարկման ու ռեեստրավարման ծառայություններ՝ թույլ տալով հայաստանյան ու միջազգային գործընկերներին ավելի արդյունավետ իրականացնել իրենց ընթացիկ աշխատանքները։ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան նաև Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի  պահառուն և մասնակիցների ռեեստրավարն է:

Համագործակցելով մասնագիտացված միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ մենք տրամադրում ենք բարձրակարգ միջսահմանային վերջնահաշվարկի ու պահառության ծառայություններ՝ կապելով հայաստանյան և միջազգային կապիտալի շուկաները:

 


Ներբեռնել արժեթղթերի հաշվի բացման ուղեցույցը

Ներբեռնել դեպոզիտար համակարգին անդամակցության ուղեցույցը

նորություններ Բաժանորդագրվել -

15.06.2021

Գործարկվել է «CDA Online» հավելվածը․ կենտրոնական դեպոզիտարիայի ծառայություններից արդեն հնարավոր է օգտվել առցանց

ավելին
26.04.2021

CDA Online

ավելին
28.11.2019

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան ստանձնել է Եվրասիական կենտրոնական դեպոզիտարիաների ասոցիացիայի (AECSD) նախագահությունը․ համագործակցության հուշագիր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Ֆինանսական շուկաների խորհրդատվական կոմիտեի հետ

ավելին
Թարմացված է առ` 29.04.2020