Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան իր գործընկերներին առաջարկում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական ցանկ՝ կիրառելով առաջատար ծրագրային լուծումներ:

Մենք մատուցում ենք քլիրինգի ու վերջնահաշվարկի, ակտիվների սպասարկման ու ռեեստրավարման ծառայություններ՝ թույլ տալով հայաստանյան ու միջազգային գործընկերներին ավելի արդյունավետ իրականացնել իրենց ընթացիկ աշխատանքները։ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան նաև Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի  պահառուն և մասնակիցների ռեեստրավարն է:

Համագործակցելով մասնագիտացված միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ մենք տրամադրում ենք բարձրակարգ միջսահմանային վերջնահաշվարկի ու պահառության ծառայություններ՝ կապելով հայաստանյան և միջազգային կապիտալի շուկաները:

 


Ներբեռնել արժեթղթերի հաշվի բացման ուղեցույցը

Ներբեռնել դեպոզիտար համակարգին անդամակցության ուղեցույցը

նորություններ Բաժանորդագրվել -

20.01.2022

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի և Ուկրաինայի ազգային դեպոզիտարիայի միջև hուշագիր է կնքվել

ավելին
08.12.2021

CDA Online հավելվածի միջոցով տեղի է ունեցել «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի առաջին ժողովը

ավելին
01.11.2021

Տեղի է ունեցել Եվրասիական կենտրոնական դեպոզիտարիաների ասոցիացիայի «Ֆինանսական շուկաների ռեֆորմացիա» թեմայով համաժողովը

ավելին
Թարմացված է առ` 29.04.2020