Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան իր գործընկերներին առաջարկում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական ցանկ՝ կիրառելով առաջատար ծրագրային լուծումներ:

Մենք մատուցում ենք քլիրինգի ու վերջնահաշվարկի, ակտիվների սպասարկման ու ռեեստրավարման ծառայություններ՝ թույլ տալով հայաստանյան ու միջազգային գործընկերներին ավելի արդյունավետ իրականացնել իրենց ընթացիկ աշխատանքները։ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան նաև Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի  պահառուն և մասնակիցների ռեեստրավարն է:

Համագործակցելով մասնագիտացված միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ մենք տրամադրում ենք բարձրակարգ միջսահմանային վերջնահաշվարկի ու պահառության ծառայություններ՝ կապելով հայաստանյան և միջազգային կապիտալի շուկաները:

 


Ներբեռնել արժեթղթերի հաշվի բացման ուղեցույցը

Ներբեռնել դեպոզիտար համակարգին անդամակցության ուղեցույցը

նորություններ Բաժանորդագրվել -

30.09.2022

ՄՐՑՈՒՅԹ

ավելին
30.09.2022

Առողջության ապահովագրության ծառայություն տրամադրող կազմակերպություն ընտրելու մրցույթ

ավելին
30.09.2022

Հայաստանի ֆոնդային բորսան և Կենտրոնական դեպոզիտարիան վերահաստատել են ISO 27001 և ISO 9001 հավաստագրերը

ավելին
Թարմացված է առ` 29.04.2020