Ստորև ներկայացված են կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի եկամտաբերության ցուցանիշները։

Ֆոնդի անվանումՓայի դասըՓայի հաշվարկային արժեքըՖոնդի եկամտաբերություն
շաբաթականտարվա սկզբիցնախորդ տարվավերջին 12 ամիսներիվերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)ստեղծման պահից (միջին տարեկան)
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Կայուն Եկամտային ֆոնդ-AMFIX֊1652.5574-0.2277%1.5761%9.5904%9.1086%8.8270%10.7985%8.5854%
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Հավասարակշռված ֆոնդ-AMBAL֊1690.13610.3706%-1.4705%11.9263%6.1828%7.9342%9.2913%8.9865%
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Պահպանողական ֆոնդ-AMCON֊1659.63750.4026%-1.1739%12.5539%7.1450%8.1045%9.2946%8.6615%
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Կայուն եկամտային ֆոնդ-CQFIX֊1835.0616-0.2225%3.0996%10.7418%11.7988%10.4668%11.1939%10.4666%
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված ֆոնդ-CQBAL֊1672.10321.1362%-0.6467%14.2613%8.3037%9.2556%9.4374%8.7949%
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական ֆոնդ-CQCON֊1677.16310.9552%-0.2659%13.7726%8.7835%9.4364%9.8666%8.8489%


Ներկայացվող եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 6-ի թիվ 62-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների եկամտաբերության հաշվարկի մեթոդաբանությունը և եկամտաբերության մասին տեղեկատվության ներկայացման չափանիշները» կանոնակարգ 10/17-ով սահմանված կարգով:
Ստեղծման պահ է համարվում այն օրը, որի համար հաշվարկվում է փայի առաջին հաշվարկային արժեքը:

Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ նախկինում ցուցաբերած վարքագիծը կամ նախկին ցուցանիշները չեն նշանակում, որ դրանք շարունակվելու են նաև ապագայում:

Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը (այդ թվում` ֆոնդի հարկերը)։
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել (+374 60) 61 55 55 ներքին 132 կամ 134 հեռախոսահամարով:Տվյալներ առ՝ 09.04.2020