Ստորև ներկայացված են կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի եկամտաբերության ցուցանիշները։

Ֆոնդի անվանումՓայի դասըՓայի հաշվարկային արժեքըՖոնդի եկամտաբերություն
շաբաթականտարվա սկզբիցնախորդ տարվավերջին 12 ամիսներիվերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)ստեղծման պահից (միջին տարեկան)
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Կայուն Եկամտային ֆոնդ-AMFIX֊1738.76610.1027%6.8750%9.5904%10.0646%8.9191%11.1507%8.7769%
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Հավասարակշռված ֆոնդ-AMBAL֊1796.49440.4351%4.7298%11.9263%9.4711%8.0729%10.8334%9.3186%
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Պահպանողական ֆոնդ-AMCON֊1770.98190.3304%5.4563%12.5539%10.3685%8.5133%10.7196%9.0810%
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Կայուն եկամտային ֆոնդ-CQFIX֊1934.759-0.0356%8.7009%10.7418%12.0342%10.4982%11.4714%10.5583%
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված ֆոնդ-CQBAL֊1828.82060.2552%8.6651%14.2613%13.6315%10.5066%11.3660%9.6155%
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական ֆոնդ-CQCON֊1823.38150.2505%8.4291%13.7726%13.2870%10.4511%11.3404%9.5658%


Ներկայացվող եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 6-ի թիվ 62-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների եկամտաբերության հաշվարկի մեթոդաբանությունը և եկամտաբերության մասին տեղեկատվության ներկայացման չափանիշները» կանոնակարգ 10/17-ով սահմանված կարգով:
Ստեղծման պահ է համարվում այն օրը, որի համար հաշվարկվում է փայի առաջին հաշվարկային արժեքը:

Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ նախկինում ցուցաբերած վարքագիծը կամ նախկին ցուցանիշները չեն նշանակում, որ դրանք շարունակվելու են նաև ապագայում:

Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը (այդ թվում` ֆոնդի հարկերը)։
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել (+374 60) 61 55 55 ներքին 132 կամ 134 հեռախոսահամարով:Տվյալներ առ՝ 30.09.2020