Ստորև ներկայացված են կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի եկամտաբերության ցուցանիշները։

Ֆոնդի անվանումՓայի դասըՓայի հաշվարկային արժեքըՖոնդի եկամտաբերություն
շաբաթականտարվա սկզբիցնախորդ տարվավերջին 12 ամիսներիվերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)ստեղծման պահից (միջին տարեկան)
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Կայուն Եկամտային ֆոնդ-AMFIX֊1806.19110.4383%1.1321%9.7766%9.1457%8.2658%10.3705%8.6471%
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Հավասարակշռված ֆոնդ-AMBAL֊1950.62870.5166%2.8269%10.5891%15.3928%8.8813%11.0743%9.8259%
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Պահպանողական ֆոնդ-AMCON֊1908.05990.5455%2.6705%10.6635%14.7342%9.1309%10.8278%9.4865%
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Կայուն եկամտային ֆոնդ-CQFIX֊1985.67170.5454%0.8903%10.5769%7.8381%9.1471%10.6709%10.1005%
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված ֆոնդ-CQBAL֊1934.90830.6032%1.9884%12.7272%14.5310%10.1334%11.1505%9.7013%
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական ֆոնդ-CQCON֊1915.83420.6392%1.9430%11.7555%13.2613%9.8686%11.0110%9.5490%


Ներկայացվող եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 6-ի թիվ 62-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների եկամտաբերության հաշվարկի մեթոդաբանությունը և եկամտաբերության մասին տեղեկատվության ներկայացման չափանիշները» կանոնակարգ 10/17-ով սահմանված կարգով:
Ստեղծման պահ է համարվում այն օրը, որի համար հաշվարկվում է փայի առաջին հաշվարկային արժեքը:

Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ նախկինում ցուցաբերած վարքագիծը կամ նախկին ցուցանիշները չեն նշանակում, որ դրանք շարունակվելու են նաև ապագայում:

Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը (այդ թվում` ֆոնդի հարկերը)։
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել (+374 60) 61 55 55 ներքին 132 կամ 134 հեռախոսահամարով:Տվյալներ առ՝ 20.04.2021