Ստորև ներկայացված են կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի եկամտաբերության ցուցանիշները։

Ֆոնդի անվանումՓայի դասըՓայի հաշվարկային արժեքըՖոնդի եկամտաբերություն
շաբաթականտարվա սկզբիցնախորդ տարվավերջին 12 ամիսներիվերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)ստեղծման պահից (միջին տարեկան)
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Կայուն Եկամտային ֆոնդ-AMFIX֊1795.8589-0.1525%0.5536%9.7766%3.5982%7.1697%8.7272%8.0809%
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Հավասարակշռված ֆոնդ-AMBAL֊1941.9718-0.4663%2.3706%10.5891%7.9084%7.9004%9.6067%9.2088%
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Պահպանողական ֆոնդ-AMCON֊1893.257-0.4100%1.8740%10.6635%6.6836%7.9757%9.3480%8.8412%
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Կայուն եկամտային ֆոնդ-CQFIX֊1957.8251-0.0743%-0.5246%10.5769%1.4700%7.5447%8.9703%9.3267%
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված ֆոնդ-CQBAL֊1910.8316-0.4128%0.7193%12.7272%4.2046%8.8946%9.6213%8.9748%
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական ֆոնդ-CQCON֊1884.2271-0.3868%0.2612%11.7555%3.2017%8.4823%9.4342%8.7721%


Ներկայացվող եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 6-ի թիվ 62-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների եկամտաբերության հաշվարկի մեթոդաբանությունը և եկամտաբերության մասին տեղեկատվության ներկայացման չափանիշները» կանոնակարգ 10/17-ով սահմանված կարգով:
Ստեղծման պահ է համարվում այն օրը, որի համար հաշվարկվում է փայի առաջին հաշվարկային արժեքը:

Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ նախկինում ցուցաբերած վարքագիծը կամ նախկին ցուցանիշները չեն նշանակում, որ դրանք շարունակվելու են նաև ապագայում:

Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը (այդ թվում` ֆոնդի հարկերը)։
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել (+374 60) 61 55 55 ներքին 132 կամ 134 հեռախոսահամարով:Տվյալներ առ՝ 15.09.2021