Ստորև ներկայացված են կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի եկամտաբերության ցուցանիշները։

Ֆոնդի անվանումՓայի դասըՓայի հաշվարկային արժեքըՖոնդի եկամտաբերություն
շաբաթականտարվա սկզբիցնախորդ տարվավերջին 12 ամիսներիվերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)ստեղծման պահից (միջին տարեկան)
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Կայուն Եկամտային ֆոնդ-AMFIX֊1815.25010.7613%1.6393%9.7766%2.4237%7.1860%8.0573%7.9991%
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Հավասարակշռված ֆոնդ-AMBAL֊1954.6940.1283%3.0412%10.5891%4.6141%8.1625%8.9610%9.0356%
ԱՄՈՒՆԴԻ֊ԱԿԲԱ Պահպանողական ֆոնդ-AMCON֊1907.32150.2305%2.6308%10.6635%3.9463%8.2412%8.8219%8.6909%
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Կայուն եկամտային ֆոնդ-CQFIX֊1977.94360.8090%0.4976%10.5769%0.9268%7.4430%8.5535%9.2022%
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Հավասարակշռված ֆոնդ-CQBAL֊1937.6559-0.0715%2.1332%12.7272%3.4505%9.3680%9.6427%8.9125%
Ցե֊Կվադրատ Ամպեգա Պահպանողական ֆոնդ-CQCON֊1910.45530.0729%1.6568%11.7555%2.5569%8.8334%9.3408%8.7140%


Ներկայացվող եկամտաբերության ցուցանիշները հաշվարկվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 6-ի թիվ 62-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների եկամտաբերության հաշվարկի մեթոդաբանությունը և եկամտաբերության մասին տեղեկատվության ներկայացման չափանիշները» կանոնակարգ 10/17-ով սահմանված կարգով:
Ստեղծման պահ է համարվում այն օրը, որի համար հաշվարկվում է փայի առաջին հաշվարկային արժեքը:

Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ նախկինում ցուցաբերած վարքագիծը կամ նախկին ցուցանիշները չեն նշանակում, որ դրանք շարունակվելու են նաև ապագայում:

Ֆոնդի եկամտաբերության վերաբերյալ ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը (այդ թվում` ֆոնդի հարկերը)։
Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել (+374 60) 61 55 55 ներքին 132 կամ 134 հեռախոսահամարով:Տվյալներ առ՝ 02.12.2021