Ստորև կարող եք գնտել Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամ հանդիսացող ներդրումային ընկերությունների և բանկերի ցանկը:

Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակը շնորհվում է ՀԿԴ-ի հետ սույն բաժնում ներկայացված համապատասխան պայմանագրի կնքման և ՀԿԴ-ի կանոնների պահանջներին համապատասխանության դեպքում:

Ցուցադրել ըստ անվանման`

Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան

Կրճատ անվ. «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0009, Տերյան փողոց թիվ 66
Հեռախոս (+374 10) 51-50-00
Ֆաքս (+374 10) 51-50-09
Կայք www.hsbc.am
Էլ. Հասցե hsbc.armenia@hsbc.com
Ղեկավար գլխավոր գործադիր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Փոլ Գրահամ Էդգար

ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Հանրապետության 44/2
Հեռախոս (+374 10) 60-55-55
Ֆաքս (+374 10) 56-03-32
Կայք www.evocabank.am
Էլ. Հասցե info@evocabank.am
Ղեկավար վարչության նախագահ
Ղեկավարի Ա/Ա Կարեն Եղիազարյան
Թարմացված է առ` 02.03.2020