Ստորև կարող եք գնտել Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամ հանդիսացող ներդրումային ընկերությունների և բանկերի ցանկը:

Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակը շնորհվում է ՀԿԴ-ի հետ սույն բաժնում ներկայացված համապատասխան պայմանագրի կնքման և ՀԿԴ-ի կանոնների պահանջներին համապատասխանության դեպքում:

Ցուցադրել ըստ անվանման`

ՌԵՆԵՍԱ

Կրճատ անվ. «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «ՌԵՆԵՍԱ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վարդանանց 16
Հեռախոս (+374 10) 54-83-83, 54-83-87
Ֆաքս (+374 10) 54-83-83, 54-83-87
Կայք renesa.am
Էլ. Հասցե info@renesa.am
Ղեկավար գործադիր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Վաղինակ Սարոյան
Թարմացված է առ` 11.04.2019