Ստորև կարող եք գնտել Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամ հանդիսացող ներդրումային ընկերությունների և բանկերի ցանկը:

Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակը շնորհվում է ՀԿԴ-ի հետ սույն բաժնում ներկայացված համապատասխան պայմանագրի կնքման և ՀԿԴ-ի կանոնների պահանջներին համապատասխանության դեպքում:

Ցուցադրել ըստ անվանման`

ԿԱՊԻՏԱԼ ԻՆՎԵՍՏՄԸՆԹՍ

Կրճատ անվ. «Կապիտալ Ինվեստմընթս» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «Կապիտալ Ինվեստմընթս» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե *ՀՀ, ք. Երևան 0010, Մ. Խորենացու փողոց, 15 շենք, 2-րդ հարկ, գրասենյակ 6
Հեռախոս (+374 10) 54-64-31, 54-74-31
Ֆաքս (+374 10) 54-74-31
Կայք capital.com.am
Էլ. Հասցե mail@capital.com.am
Ղեկավար գլխավոր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Տիգրան Կարապետյան

ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ

Կրճատ անվ. «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
Լրիվ անվ. «Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Իրավական ձևը ՓԲԸ
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1
Հեռախոս (+374 10) 51-12-06, 51-12-47, 51-12-48
Ֆաքս (+374 10) 51-12-12
Կայք www.conversebank.am
Էլ. Հասցե conversebank@conversebank.am
Ղեկավար Վարչության նախագահ - Գործադիր տնօրեն
Ղեկավարի Ա/Ա Արթուր Հակոբյան
Թարմացված է առ` 08.08.2019