«Կապիտալ Ինվեստմընթս» փակ բաժնետիրական ընկերություն

«Կապիտալ Ինվեստմընթս» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հիմնադրվել է 2005թ.-ին և նույն տարվա  հուլիսի 6-ին ստացել է պետական գրանցում` արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեություն ծավալելու նպատակով: 2008թ. հունիսի 27-ին Ընկերությունը վերալիցենզավորվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից` ստանալով ՆԸ թիվ 6 լիցենզիան:

Կապիտալ Ինվեստմընթսը «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ի անդամ է դարձել 2006թ.-ի դեկտեմբերի 11-ին: Ընկերությունը նաև կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամ է, ինչպե նաև Դեպոզիտար համակարգի հաշվի օպերատոր:

Ընկերության մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն համար կարող եք այցելել www.capital.com.am.

*2019թ. հուլիսի 29-ից «Կապիտալ ինվեստըմենթս» ՓԲԸ ծառայությունների մատուցման վայրը կլինի «Արմենբրոկ» ԲԲԸ-ի գրասենյակը՝ ՀՀ, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 32/1 հասցեում: