«ԻՄ ՀԱՇԻՎԸ» ինտերնետային էջը հնարավորություն է տալիս մասնակիցներին կառավարելու իրենց կենսաթոշակային հաշիվը` ընտրել կենսաթոշակային ֆոնդ/ֆոնդի կառավարիչ, իրականացնել փայերի փոխանակում, ստանալ տեղեկատվություն կենսաթոշակային հաշվի վերաբերյալ և այլն:

«ԻՄ ՀԱՇԻՎԸ» ինտերնետային էջը կարող եք մուտք գործել հետևյալ հղմամբ:

Թարմացված է առ` 03.05.2017