ՀԿԴ-ն իր բանկ հաճախորդներին հնարավորություն է տալիս Համակարգում առկա իրենց իրավասու արժեթղթերն օգտագործել ՀՀ Կենտրոնական բանկից իրացվելիություն ստանալու նպատակով: Ռեպո հաշվարկների սպասարկման համակարգն ամբողջությամբ ավտոմատացված է, իսկ որպես կապուղի կիրառվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի բանկմեյլ համակարգը:

Թարմացված է առ` 28.02.2017