Հասցե

ՀՀ, ք. Երևան 0010, Մհեր Մկրտչյան 5Բ

 


Ընդունարան
Հեռ.` +374 10 589 151 լրաց. 100
Ֆաքս՝ +374 10 543 321 լրաց. 136

Էլ.փոստ` depository@nasdaqomx.am


Դեպոզիտար ծառայություններ

Վաչիկ Գևորգյան, Դեպոզիտար ծառայությունների սպասարկման դեպարտամենտի ղեկավար
Հեռ.`+374 10 589 151 լրաց. 125, նաև 126, 127, 128


Կենսաթոշակային համակարգի սպասարկում

Տիգրան Պետրոսյան, Կենսաթոշակային համակարգի սպասարկման դեպարտամենտի ղեկավար
Հեռ.`+374 10 589 151 լրաց. 130


Մարքետինգ և հաղորդակցություն
Հասմիկ Սալնազարյան, Մարքետինգի և հաղորդակցության ծառայության ղեկավար
Հեռ.`+374 10 589 151 լրաց. 115


Հաշվապահություն
Ռուզաննա Նաղաշյան, Գլխավոր հաշվապահ
Հեռ.`+374 10 543 329 լրաց. 206


Իրավաբանական հարցեր
Արմինե Ավետիսյան, Իրավախորհրդատու
Հեռ.`+374 10 543 329 լրաց. 101


 

Թարմացված է առ` 03.05.2017