«Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի միակ սեփականատերն է Հայաստանի ֆոնդային բորսան:

2010թ. մայիսի 19-ին Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի շենքում (ք.Երևան, Մ.Մկրտչյան, 5բ) Ընկերությունը գումարել է բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը: Ժողովը որոշել է վճարել շահութաբաժիններ` 52,973,000 ՀՀ դրամի չափով:

2011թ. մայիսի 20-ին Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի շենքում (ք.Երևան, Մ.Մկրտչյան, 5բ) Ընկերությունը գումարել է բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը: Ժողովը որոշել է նվազեցնել Ընկերության կանոնադրական կապիտալը, ինչի արդյունքում Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմել է 60,000,000 (վաթսուն միլիոն) ՀՀ դրամ: Ժողովը որոշում է կայացրել 2011թ.-ի արդյունքներով շահութաբաժիններ չվճարել:

2012թ. հունվարի 26-ին Ընկերությունը գումարել է Բաժնետերերի արտահերթ ժողով, որի որոշմամբ Ընկերության կանոնադրական կապիտալը ավելացվել է մինչ 120,000,000 (հարյուր քսան միլիոն) ՀՀ դրամ:

2013թ. հունիսի 26-ին Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի շենքում (ք.Երևան, Մ.Մկրտչյան, 5բ) Ընկերությունը գումարել է բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը: Ժողովը որոշել է hաստատել Ընկերության տարեկան հաշվետվությունները, հաշվապահական հաշվեկշիռները, շահույթների և վնասների հաշիվները, ամենամյա նախահաշիվները: 2012թ-ի արդյունքներով շահութաբաժիններ չվճարել:

2014թ. հունիսի 24-ին Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի շենքում (ք.Երևան, Մ.Մկրտչյան, 5բ) Ընկերությունը գումարել է բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը: Ժողովը որոշել է hաստատել Ընկերության տարեկան հաշվետվությունները, հաշվապահական հաշվեկշիռները, շահույթների և վնասների հաշիվները, ամենամյա նախահաշիվները: 2013թ-ի արդյունքներով շահութաբաժիններ չվճարել:

2015թ. հունիսի 30-ին Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի շենքում (ք.Երևան, Մ.Մկրտչյան, 5բ) Ընկերությունը գումարել է բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը: Ժողովը որոշել է hաստատել Ընկերության տարեկան հաշվետվությունները, հաշվապահական հաշվեկշիռները, շահույթների և վնասների հաշիվները, ամենամյա նախահաշիվները: 2014թ-ի արդյունքներով շահութաբաժիններ չվճարել:

2016թ. հունիսի 21-ին Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի շենքում (ք.Երևան, Մ.Մկրտչյան, 5բ) Ընկերությունը գումարել է բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը: Ժողովը որոշել է hաստատել Ընկերության տարեկան հաշվետվությունները, հաշվապահական հաշվեկշիռները, շահույթների և վնասների հաշիվները, ամենամյա նախահաշիվները: 2015թ-ի արդյունքներով վճարվել է շահութաբաժին:

2017 թ. մայիսի 31-ին Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի շենքում (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան, 5բ.): Ընկերությունը գումարել է բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը։ Ժողովը որոշել է հաստատել Ընկերության տարեկան հաշվետվությունները, հաշվապահական հաշվեկշիռները, շահույթների և վնասների հաշիվները, ամենամյա նախահաշիվները։ 2016թ.-ի արդյունքներով շահութաբաժիններ չվճարել։

2018 թ. հունիսի 6-ին Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի շենքում (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան, 5բ.): Ընկերությունը գումարել է բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը։ Ժողովը որոշել է հաստատել Ընկերության տարեկան հաշվետվությունները, հաշվապահական հաշվեկշիռները, շահույթների և վնասների հաշիվները, ամենամյա նախահաշիվները։ 2017թ.-ի արդյունքներով վճարվել է շահութաբաժինը։


ՀԿԴ-ի ղեկավարներին վճարված  վարձատրության մասին տեղեկատվությունը հասանելի է այստեղ (միայն բաժնետերերի համար):

Թարմացված է առ` 11.04.2019