Կայքի այս բաժնում կարող եք գտնել՝

Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի հաշվեհամարներին դրամական միջոցների և արժեթղթերի փոխանցման վավերապայմնները:


- ՀԿԴ հաշվեհամարներին դրամական միջոցների փոխանցման վավերապայմանները:


- ՀԿԴ հաշվեհամարներին արժեթղթերի փոխանցման վավերապայմանները: 


Թարմացված է առ` 07.11.2017