Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի ոչ աշխատանքային օրերը 2018թ.-ին

 

Հունվարի 1-6 - Ամանորյա և Սուրբ ծնունդի տոներ

Հունվարի 7 - Մեռելոց հիշատակի օր

Հունվարի 28 - Բանակի օր

Մարտի 8 – Կանանց տոն

Ապրիլի 24 – Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր

Մայիսի 1 - Աշխատանքի օր

Մայիսի 9 – Հաղթանակի և խաղաղության տոն

Մայիսի 28 –Հանրապետության տոն

Հուլիսի 5 – Սահմանադրության օր

Սեպտեմբերի 21 - Անկախության տոն

Դեկտեմբերի 31 - Ամանոր

Թարմացված է առ` 22.12.2017