Տարի

-

-

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Հաշվետվության տեսակը՝

2008 Հաշվետվություններ

2007 Հաշվետվություններ

2005 Հաշվետվություններ

2004 Հաշվետվություններ

2002 Հաշվետվություններ

Արխիվ

Մինչ 2008թ.-ին ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ-ի մաս կազմելը Հայաստանի Ֆոնդային Բորսա և Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիա ինքնակարգավորվող կազմակերպությունները, իսկ հետո արդեն բաց բաժնետիրական ընկերությունները հրապարակել են գործունեության առանձնացված հաշվետվություններ:

Թարմացված է առ` 13.09.2019