Ցուցադրել ըստ կատեգորիաների`

Ամիս/Տարի

-Ամիս-

-Ամիս-

ՀՆՎ

ՓՏՎ

ՄՐՏ

ԱՊՐ

ՄՅՍ

ՀՆՍ

ՀԼՍ

ՕԳՍ

ՍԵՊ

ՀՈԿ

ՆՈՅ

ԴԵԿ

-

-

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ցուցադրել

Ազգային հիփոթեքային ընկերության պարտատոմսերն (AMNMCCB2GER4) ապացուցակվել են

Ամսաթիվ: 11.11.2019

Կատեգորիա: Բորսա

Ազգային հիփոթեքային ընկերության NMCCB2G պարտատոմսերն ապացուցակվել են հիմնական Abond ցուցակից:

Կարդալ ավելին

Ազգային հիփոթեքային ընկերությունը իրականացրել է պարտատոմսերի հաշվի բացումը Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայում

Ամսաթիվ: 08.11.2019

Կատեգորիա: Բորսա

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 04.11.2019-05.11.2019թթ. իրականացվել է «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02707189, հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության փողոց 22 շենք, 7/1 տարածք) 10000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 350000 պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMNMCCB2JER8) գրանցում:

Կարդալ ավելին

Կոնվերս բանկին շնորհվել է Արարատբանկի պարտատոմսերի (ARBKB2I) շուկա ստեղծողի կարգավիճակ

Ամսաթիվ: 05.11.2019

Կատեգորիա: Բորսա

Նոյեմբերի 5-ին Հայաստանի ֆոնդային բորսան Կոնվերս բանկին շնորհել է Արարատբանկի  կողմից թողարկված պարտատոմսերի (ARBKB2I) շուկա ստեղծողի կարգավիճակ։

Կարդալ ավելին

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ–ի կողմից անցկացված` «Ազգային հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ -ի կողմից թողարկված պարտատոմսերի տեղաբաշխման արդյունքներ

Ամսաթիվ: 05.11.2019

Կատեգորիա: Բորսա

2019 թվականի նոյեմբերի 5-ին «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը (NMCCB2J) տեղաբաշխվել են Հայաստանի ֆոնդային բորսա ԲԲԸ-ում: Ընկերությունը տեղաբաշխման էր ներկայացրել 3 տարի ժամկետայնությամբ և 3,150,000,000 ՀՀ դրամ անվանական ծավալով 315,000 հատ արժեկտրոնային պարտատոմս: Աճուրդի ընթացքում կնքվել է 3 գործարք, որի ընթացքում տեղաբաշխվել է  2,054,284,618.74 ՀՀ դրամի պարտատոմս:

Տեղաբաշխված պարտատոմսերի կտրման գինը կազմել է  10,034.7445 ՀՀ դրամ, կտրման եկամտաբերությունը`  7.3689 %, միջին կշռված եկամտաբերությունը` 7.3631 %:

Կարդալ ավելին

«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն իրականացրել է պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMFNCAB26ER3) առաջնային գրանցում

Ամսաթիվ: 04.11.2019

Կատեգորիա: Բորսա

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 23.09.2019-31.10.2019թթ. իրականացվել է «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի (ՀՎՀՀ` 02518512, հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Թումանյան 17) 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով  50000  հատ պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMINECB25ER1) տեղաբաշխում:

 

Կարդալ ավելին
Թարմացված է առ` 08.11.2019