Ցուցադրել ըստ կատեգորիաների`

Ամիս/Տարի

-Ամիս-

-Ամիս-

ՀՆՎ

ՓՏՎ

ՄՐՏ

ԱՊՐ

ՄՅՍ

ՀՆՍ

ՀԼՍ

ՕԳՍ

ՍԵՊ

ՀՈԿ

ՆՈՅ

ԴԵԿ

-

-

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Ցուցադրել

Տեղեկացում

Ամսաթիվ: 29.04.2004

Կատեգորիա: Բորսա

Ստացվել են “Թալինի Ջրշին” ԲԲԸ եւ “Ալմաստ” ԲԲԸ ընթացիկ հաշվետվությունները:

Կարդալ ավելին

Տեղեկացում

Ամսաթիվ: 29.04.2004

Կատեգորիա: Բորսա

Ստացվել են “Թալինի Ջրշին” ԲԲԸ, “Արշալույս” ԲԲԸ, “Վարգոս” ԲԲԸ, “Գարուն” ԲԲԸ, “Լիզին” ԲԲԸ, “Արագած բամբակագործվածքային ԱՄ” ԲԲԸ, “Ավտոմեխանիկական” ԲԲԸ, “Հաշվիչ” ԲԲԸ, “Կիլիկիա” ԲԲԸ, “Հ.Էդ. Հայաս Գրուպ” ԲԲԸ, “Թումանյանի հրակայուն նյութերի գործարան” ԲԲԸ, “Երեւանի ոսկերչական գործարան” ԲԲԸ, “Երեւանի ոսկերչական գործարան-1” ԲԲԸ, “Կոմպրեսորների գործարան” ԲԲԸ, “Բազալտ-Ջրվեժ” ԲԲԸ, “Անի” ԲԲԸ, “Լաքերի եւ ներկերի գործարան” ԲԲԸ, “Ագրոսպասարկում” ԱՄ Արթիկի շրջանային միավորում” ԲԲԸ, “Ալմաստ” ԲԲԸ, “Արթիկի կարի ֆաբրիկա” ԲԲԸ, “Ուկրշին” ԲԲԸ, “Երեւանի կաշվե գալանտերեա” ԲԲԸ, “Սապֆիր” ԲԲԸ, “Երեւանի շամպայն գինիների գործարան” ԲԲԸ, “Էլեկտրասարք” ԲԲԸ,”Երեւանի տեխնոլոգիական սարքերի գործարան” ԲԲԸ, “Հայ գործարարների ընկերություն” ԲԲԸ, “Ուրարտու ԱԱԿ” ԲԲԸ, “Ավիահամալիր” ԲԲԸ, “Մասիս Տաբակ” ԲԲԸ, “Հայջրնախագիծ ինստիտուտ” ԲԲԸ, “Հայքշիննախագիծ” ԲԲԸ, “Հայկաբել” ԲԲԸ, “Կանակա” ԲԲԸ, “Էջմիածնի Էլեկտրոն” ԲԲԸ, “Ֆերիտ” ԲԲԸ, “Հախվերդյան Շինմոնտաժ” ԲԲԸ, “Է.Պ.Գ. Էջմիածնի պահածոների գործարան” ԲԲԸ, “Սկահակ” ԲԲԸ, “Շահբազյան եւ ընկերներ” ԲԲԸ, “Երեւանի ժամացույցի գործարան” ԲԲԸ, “Արփա-Սեւան” ԲԲԸ, “Արաքս” ԲԲԸ, “Դիագնոստիկա” ԲԲԸ, “Հաստոցանորմալ գործարան” ԲԲԸ 2003թ.-ի տարեկան հաշվետվությունները:

Կարդալ ավելին

Տեղեկացում

Ամսաթիվ: 28.04.2004

Կատեգորիա: Բորսա

Ստացվել են "Վանշիկ" ԲԲԸ, "Մեծն Տիգրան" ԲԲԸ, "Երեւանի "Անահիտ" ճենապակու գործարան" ԲԲԸ, "Առեւտրասարքավորում" ԲԲԸ, "Երեւանի պահածոների գործարան" ԲԲԸ, "Հայբյուրեղապակի" ԲԲԸ, "Սիրիուս" ԲԲԸ, "Արգոս" ԲԲԸ, "ԲՀԵՍ-Պլազմա" ԲԲԸ, "Ավտոագրեգատների գործարան" ԲԲԸ, "Էլեկտրաճշգրիտսարք" ԲԲԸ,"Երեւանի "Լուսին" գործարան" ԲԲԸ, "Լյուքս" ԲԲԸ, "Ագրոսպասարկում ԱՄ Աշտարակի շրջանային միավորում" ԲԲԸ 2003թ. Տարեկան հաշվետվությունները:

Կարդալ ավելին

Տեղեկացում

Ամսաթիվ: 28.04.2004

Կատեգորիա: Բորսա

Ստացվել է "Տաքսի-1" ԲԲԸ 2004թ. Առաջին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունը:

Կարդալ ավելին

Տեղեկացում

Ամսաթիվ: 28.04.2004

Կատեգորիա: Բորսա

Ստացվել են "Մեղրու պահածոների գործարան" ԲԲԸ, "Գառնի-Լեռ" ԲԲԸ, "Հայէկոնոմբանկ" ԲԲԸ, "Վասպուրական"ԲԲԸ, "Գործիքագործ" ԲԲԸ, "Էջմիածնի սարքաշինական գործարան" ԲԲԸ, "Էլեկտրաապարատ" ԲԲԸ, "Ղարս-Մետ" ԲԲԸ, "Ասկե Գրուպ" ԲԲԸ, "Հոլանի" ԲԲԸ, "Առմոնտաժ" ԲԲԸ, "Արթիկի վակումային էլեկտրավառարանների գործարան" ԲԲԸ, "Հատիս" ԲԲԸ, "Կոշկագործ Մասիս" ԲԲԸ, "Զակնեֆտեգազստրոյ-Պրոմեթեյ" ԲԲԸ, "Պլաստիկ" ԲԲԸ, "Դիլիջանի առողջարան" ԲԲԸ, "Արագած-Նեյրոն" ԲԲԸ, "ԱՀԱՄ" ԲԲԸ, "Մաքուր երկաթի գործարան" ԲԲԸ, "Արմեն Կարպետ" ԲԲԸ 2003թ. Տարեկան հաշվետվությունները:

Կարդալ ավելին
Թարմացված է առ` 15.03.2017