Կատեգորիա: Հայտարարություններ

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան իրականացվել է ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMSWISB2BER4) տեղաբաշխում:

29.05.2019

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում 02.05.2019-29.05.2019թթ. իրականացվել է «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (ՀՎՀՀ` 02574955, հասցե՝ ք.Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10) 100 եվրո անվանական արժեքով 30 000 հատ պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMSWISB2BER4) տեղաբաշխում:

Թարմացված է առ` 15.11.2019