Հաստիքի անվանում ՝  Պահառության ոլորտում հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման մասնագետ

ԷՅԷՄԷՔՍ-ը փնտրում է հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման մասնագետ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի գծով պահառուական գործունեություն ծավալելու համար։

 

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների սպասարկում hեռախոսային զանգերի, էլեկտրոնային կամ թղթային հարցումների միջոցով,
 • Պահառության ծառայության շրջանակներում Ֆոնդի կառավարիչներից ստացված հանձնարարականների ուսումնասիրում և կատարում,
 • Պահառուական գործառույթների շրջանակներում հսկողության իրականացում,
 • ֆոնդի ակտիվների վերաբերյալ օրական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում,
 • AMPIS համակարգի անդամների գործունեության սպասարկում, նոր օգտատերերի գրանցում, իրավասությունների տրամադրում և փոփոխությունների իրականացում,
 • Համակարգի անդամների գործողությունների հսկողության իրականացում,
 • Հաշվի օպերատորների գործունեության ընթացիկ սպասարկում։

 

Անհրաժեշտ որակավորումներ՝

 • Բակալավրի կոչում կամ համարժեք որակավորում ֆինանսների կամ տնտեսագիտության ոլորտում,
 • Առնվազն 1 տարվա փորձ ֆինանսական հատվածում,
 • Կենսաթոշակային համակարգի և ֆոնդի կառավարիչների գործունեության մասին բազային գիտելիքներ,
 • Հաշվետվությունների կազման փորձառություն,
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • AMPIS ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Սթրեսային իրավիճակում արագ կողմնորոշվելու և սեղմ ժամկետներում խնդիրներին լուծում տալու ունակություն,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն,
 • Անգլերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն։

Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը (CV) հետևյալ էլ. հասցեին՝ careers@amx.am, նամակի վերնագրի հատվածում նշելով Պահառության ոլորտում հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման մասնագետ:

 

Թարմացված է առ` 01.02.2019