ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում առկա թափուր աշխատատեղերը ներկայացված են ստորև՝

- Բիզնես ադմինիստրատոր

 

Թարմացված է առ` 04.10.2018