Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան իր գործընկերներին առաջարկում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական ցանկ՝ կիրառելով առաջատար ծրագրային լուծումներ:

Մենք մատուցում ենք քլիրինգի ու վերջնահաշվարկի, ակտիվների սպասարկման ու ռեեստրավարման ծառայություններ՝ թույլ տալով հայաստանյան ու միջազգային գործընկերներին ավելի արդյունավետ իրականացնել իրենց ընթացիկ աշխատանքները։ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան նաև Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի պահառուն է։

Համագործակցելով մասնագիտացված միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ մենք տրամադրում ենք բարձրակարգ միջսահմանային վերջնահաշվարկի ու պահառության ծառայութնուններ՝ կապելով հայաստանյան և միջազգային կապիտալի շուկաները:


ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայի ռազմավարություն 2018-2020, հակիրճ տարբերակ (հասանելի է միայն անգլերենով)

Այսուհետ օտարերկրյա ներդրողները կկարողանան հեշտացված կարգով ներդրումներ կատարել պարտատոմսերի շուկայում:

Գտեք մանրամասները այստեղ:

նորություններ Բաժանորդագրվել -

28.09.2018

Ընտրե՛ք կենսաթոշակային ֆոնդ՝ Ձեր ֆոնդի փայերի թողարկման գործընթացը ևս 30 օրով չհետաձգելու նպատակով

ավելին
25.07.2018

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիան և Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան հաստատել են 2018-2020թթ․ ռազմավարությունը

ավելին
25.05.2018

Բջջային հավելվածի պատրաստման առաջարկների ներկայացման հարցում

ավելին
Թարմացված է առ` 17.07.2018