Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան իր գործընկերներին առաջարկում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական ցանկ՝ կիրառելով առաջատար ծրագրային լուծումներ:

Մենք մատուցում ենք քլիրինգի ու վերջնահաշվարկի, ակտիվների սպասարկման ու ռեեստրավարման ծառայություններ՝ թույլ տալով հայաստանյան ու միջազգային գործընկերներին ավելի արդյունավետ իրականացնել իրենց ընթացիկ աշխատանքները։ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան նաև Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի պահառուն է։

Համագործակցելով մասնագիտացված միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ մենք տրամադրում ենք բարձրակարգ միջսահմանային վերջնահաշվարկի ու պահառության ծառայութնուններ՝ կապելով հայաստանյան և միջազգային կապիտալի շուկաները:


Հայաստանի ֆոնդային բորսայի ռազմավարություն 2018-2020, հակիրճ տարբերակ (հասանելի է միայն անգլերենով)

Այսուհետ օտարերկրյա ներդրողները կկարողանան հեշտացված կարգով ներդրումներ կատարել պարտատոմսերի շուկայում:

Գտեք մանրամասները այստեղ:

նորություններ Բաժանորդագրվել -

26.06.2019

«Դայմենշն» ՓԲ ընկերությանը շնորհվել է կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակ

ավելին
30.05.2019

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան իրականացրել է ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ-ի պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMACBAB25ER1) տեղաբաշխում:

ավելին
29.05.2019

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան իրականացվել է ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի պարտատոմսերի (ԱՄՏԾ՝ AMSWISB2BER4) տեղաբաշխում:

ավելին
Թարմացված է առ` 11.04.2019